Bouwen op mensen – Anthony van Kampen

1.75

1 op voorraad

Artikelnummer: 21012111371107-K-01-C-04-02 Categorieën: , ,

Beschrijving

ISBN/EAN: 21012111371107
Auteur(s): Anthony van Kampen
Genre: Geschiedenis, Overige
Uitgave: hardcover
Aantal bladzijden: 320
Uitgever: Hollandse Betongroep N.V. Rijswijk
1e Druk, Jaartal: 1977
Afmetingen: 273 x 199 x 30 mm
Gewicht: 1256 g + 130 g (verpakking) = 1386 g
Loc: K-01-C-04-02

Bouwen op mensen – Anthony van Kampen

Beschrijving:
Wanneer ter gelegenheid van een jubileum van een onderneming een gedenkboek wordt uitgegeven, begint dit als regel met een afbeelding van de oprichten. Een waardige figuur in een net pak met vest en een duidelijk zichtbare horlogeketting. Daarna worden vele bladzijden aan de historie van het bedrijf gewijd, waaruit vooral moet blijken, dat de opvolgers van de oprichter zijn goede voorbeeld hebben gevolgd en bekwaam de zaken hebben voortgezet, tot heil en groei van de onderneming.
Ik vind het een frisse gedachte dat hier van dit gebruikelijke stramien is afgeweken. De geschiedenis, het verleden, is belangrijk als achtergrond, maar zegt weinig voor het heden en nog minder voor de toekomst. In de laatste eeuw, – en versneld in de na-oorlogse jaren – hebben zich op vrijwel elk gebied radicale veranderingen voltrokken, onder de druk van de enorme groei van de bevolking en van het verhoogde welvaartspeil. Dit ging gepaard met grote technische ontwikkelingen. Aldus ging ook voor de aannemer, die zich voorheen in hoofdzaak beperkte tot zijn eigen – en meestal locale of regionale – sector, een andere wereld open. Nieuwe en groeiende bevolkingscentra eisten belangrijke voorzieningen om leefbaar te blijven. De noodzaak tot communicatie dwong tot verbetering van de infrastructuur. Havens, wegen, bruggen moesten worden aangelegd. Verbetering van het leefmilieu leidde tot de bouw van ziekenhuizen, recreatieprojecten, scholen, fabrieken, kantoren en woningen. De flatbouw met zijn skyscrapers schoot uit de grond. Gaandeweg werd de aannemer geconfronteerd met tal van nieuwe problemen. Hij gaf meer aandacht aan research en technische ontwikkelingen. Hij ging over tot industriële activiteit.
In de laatste tijd wordt weer meer en meer zijn aandacht gevraagd voor de strijd tegen de milieuvervuiling en de gevolgen daarvan. Ook de geografische grenzen zijn verflauwd. Toenemend wordt ook in andere landen dan het eigen land gewerkt.
Sociale en politieke vraagstukken spelen bij dit alles een rol. Het is duidelijk dat de historie alléén te weinig deze aspecten belicht. Bij dit alles mag niet vergeten worden dat de mens, de medewerker, zijn centrale plaats in de onderneming is blijven behouden.
Ondanks alle technische verbeteringen en hernieuwingen blijft de mens het geheel dragen, al heeft ook hij zich moeten aanpassen aan de voortgaande ontwikkeling en aan de sociale en economische evolutie.
Het is daarom gelukkig dat in dit boek niet alleen aan geschiedschrijving wordt gedaan, maar dat ook aan de bovenvermelde ontwikkelingen, en – vooral ook – aan de mensen die daartoe hebben bijgedragen, aandacht wordt gegeven. Uiteraard zijn niet alle facetten beschreven. Er is terecht niet gestreefd naar een minutieuze fotografische opname.
Met forse penseelstreken is een goed gelijkend portret van de 75-jarige tot stand gekomen. Hiervoor verdient Anthony van Kampen, als schrijver van dit boek, alle lof. Zijn klare en directe stijl, zijn opmerkingsgave, waardoor hij in korte tijd vertrouwd raakte met vele facetten van de onderneming, en zijn gevoel voor de mens en menselijke verhoudingen, hebben hem in het gestelde doel doen slagen.

Extra informatie

Gewicht 1386 g
Afmetingen 273 × 199 × 30 mm
Staat

Gelezen