Evangelie-verkondiging in de eerste eeuwen – Michael Green

2.00

1 op voorraad

SKU: 9060478010-M-01-A-03-05 Categorieën: ,

Beschrijving

ISBN/EAN: 9060478010
Auteur(s): Michael Green
Genre: Godienst, geschiedenis
Uitgave: paperback
Aantal bladzijden: 397
Uitgever: Oosterbaan & Le Cointre B.V. Goes
1e Druk, Jaartal: 1979
Afmetingen: 190 x 131 x 32 mm
Gewicht: 470 g + 130 g (verpakking) = 600 g
Loc: M-01-A-03-05

Evangelie-verkondiging in de eerste eeuwen – Michael Green

Beschrijving:
Michael Green, rector van St. Aldate’s te Oxford, en Auteur van een aantal boeken die niet alleen van grote kennis en inzicht maar ook van warme liefde voor het Evangelie van Jezus Christus getuigen, publiceerde in 1970 dit werk over Evangelieprediking in de eerste eeuwen. Hij paart daarin grondige wetenschap aan een bijzonder leesbare stijl en legt grondslag voor een nieuwe bezinning op het vereisten voor Evangelieverkondiging in onze moderne wereld. Ook voor die wereld geldt, dat alle macht er over aan Christus is gegeven. En Zijn opdracht: gaat heen, verkòndigt het Evangelie, is niet voltooid en nimmer ingetrokken. Een ‘post-christelijke’ wereld? Welke christen durft dat volhouden als hij let op Christus’ volmacht? Greens boek bevat een schat aan gegevens uit twee eeuwen van christelijke getuigenis. Hij heeft ze uit talloze bronnen bijeengebracht en wist ze op zeer boeiende wijze te rangschikken, zodat de belangstelling van de lezer voortdurend voedsel vindt. Dit zeer opmerkelijke, ja fascinerende boek werd in de Engelssprekende wereld enthousiast ontvangen. Het is een goede zaak dat nu ook vele Nederlandse christenen kennis kunnen nemen van wat de auteur gevonden heeft. Het is onwaarschijnlijk dat iemand dit boek zou kunnen lezen zonder dat zij kijk op de Evangelieprediking vernieuwd en zijn liefde voor die voornaamste taak van de kerk verdiept zou worden. De schrijver zelf is diep getroffen door de zendingsactiviteit der eerste christenen. Hij laat zien dat deze voortkwam uit het levend geloof dat de Zoon van God Zich voor hen had overgegeven, en omdat de liefde Gods in hun harten uitgestort was door de heilige Geest. Voor geen hinderpaal gingen zij opzij om het Goede Nieuws aan anderen mee te delen: door prediking, persoonlijke gesprekken, officiële verhandelingen en niet-officiële getuigenissen, door discussie te houden in synagoges en buurpaartjes in het washuis, door een leven in overgave aan hun Heer, een heilige wandel in huwelijk en gezin en arbeid en het publieke leven, door onbevreesd volharden als ze verdrukt, vervolgd, gemarteld en gedood werden. De spontane inzet van de gehele christelijke gemeenschap gaf van het begin af een geweldige spankracht aan de kerk. Van Oost tot West, van Zuid tot Noord werd de hele toenmalige wereld bewerkt en gekerstend. Met al onze zendingstechniek en evangelisatiemethoden zullen wij in onze tijd niet veel bereiken tenzij het kerkelijk leven totaal vernieuwd wordt, zodat de opdracht het Evangelie uit te dragen weer gezien wordt als een taak voor iedere christen, en geloofwaardig blijkt door een levenswijze die ánders en rijker is dan alles wat het ongeloof kan laten zien. Het gaat om het allerbelangrijkste, om het eeuwig wel of wee van álle mensen. De dag van oogst nadert. De Here komt, wat zal Hij vinden? 

Extra informatie

Weight 600 g
Dimensions 190 × 131 × 32 mm
Staat

Gelezen