Hoe boeren het bolwerken – Drs. K. Tjepkema

3.00

1 op voorraad

Artikelnummer: 21042811431108-K-01-D-04-12 Categorieën: , , , ,

Beschrijving

ISBN/EAN: 21042811431108
Auteur(s): Drs. K. Tjepkema
Genre: overige
Uitgave: hardcover met stofomslag
Aantal bladzijden: 272
Uitgever: Instituut voor landbouwcoöperatie, Leeuwarden
1e Druk, Jaartal: 1986
Afmetingen: 286 x 220 x 20 mm
Gewicht: 1224 g + 130 g (verpakking) = 1354 g
Loc: K-01-D-04-12

Hoe boeren het bolwerken – Drs. K. Tjepkema

Beschrijving:
Toen de Tweede Wereldoorlog eindigde verkeerde Nederland in een ontredderde toestand, maar met de bevrijding kon aan de wederopbouw worden begonnen. Op een herstelperiode na 1945 volgden jaren van economische groei, waarbij vooral de technische ontwikkeling een belangrijke rol speelde. De decennia na 1950 kenmerkten zich door vele vele veranderingen op tal van gebieden. Deze waren ook van invloed van op de landbouw en de daarmee verwante bedrijven. Machines, alsmede nieuwe grond- en hulpstoffen kwamen in gebruik. De spanning tussen kosten en opbrengst was aanleiding tot gewijzigde bedrijfsvoering en vergroting van bedrijven. Productieverhoging was het gevolg. Dat gold zowel voor het agrarisch bedrijf als voor de daarmee verbonden landbouwcoöperatie. De wisselwerking tussen beide was onmiskenbaar. Deze ontwikkeling gold met name het gewest Friesland, sterk afhankelijk van de landbouw en met een wijd vertakt net van landbouwcoöperatieve bedrijven. Maar organisatorisch moesten er ook veranderingen komen. Reeds voor de oorlog bestaande problemen bestaande problemen vroegen om een oplossing en nieuwe dienden zich aan. In een proces van vernieuwingen en veranderingen gedurende de vijftiger jaren wijzigde het karakter van landbouwcoöperatie. De idealistische en propagandistische inslag maakte plaats voor een meer zakelijke benadering van de organisatie. Er werden opmerkelijke initiatieven genomen, waardoor nieuwe organisaties ontstonden. In de roerige zestiger jaren vormden ook voor de Friese landbouwcoöperatie een periode vol van organisatorische veranderingen en daarmee verband houdende spanningen. Meningen botsten, waarbij naast zakelijke motieven, emotionele en persoonlijke overwegingen een rol speelden. Er was kritiek op de trage voortgang van het veranderingsproces en verschil van mening over de weg die gevolgd moest worden. Na een aarzelend begin raakte het concentratieproces, waarin vele gevestigde belangen werden aangetast, in versnelling. Er trad een periode in van heroriëntatie en bezinning, waarin een antwoord werd gezocht en gevonden op de vraag hoe tot een afronding van organisatorische verhoudingen moest worden gekomen, passend voor de toekomst. Maar daarmee werden geenzins alle problemen opgelost. Er bleken, behalve algemeen economisch, ook voor het agrarisch bedrijf en ook voor de landbouwcoöperatie grenzen aan de groei te zijn. De toegenomen productie leidde tot marktverzadiging en diengevolge tot productiebeperking. Maatschappelijke opvattingen werden eveneens van invloed op de bedrijfsvoering en vroegen andermaal aanpassingen. De vorm van landbouwcoöperatie zal steeds aan verandering onderhevig zijn, maar het wezen blijft gelijk, ook na honderd jaar ‘Warga’.

Extra informatie

Gewicht 1354 g
Afmetingen 286 × 220 × 20 mm
Staat

Gelezen