Meesterwerken der natuur

1.75

1 op voorraad

Artikelnummer: 9094013533-K-02-B-04-11 Categorieën: ,

Beschrijving

ISBN/EAN: 9094013533
Auteur(s): Onbekend
Genre: Natuur en Dieren
Uitgave: hardcover met stofomslag
Aantal bladzijden: 241
Uitgever: Wereld Revue B.V.
1e Druk, Jaartal: 1990
Afmetingen: 303 x 242 x 21 mm
Gewicht: 1488 g + 130 g (verpakking) = 1618 g
Loc: K-02-B-04-11

Meesterwerken der natuur

Beschrijving:
Een speurtocht en een pleidooi. De platen en de tekst in dit boek zullen er, naar wij hopen. toe bijdragen dat wij veel bedachtzamer met de nog vrije natuurlijke ruimte gaan omspringen, niet alleen in het belang van de flora en fauna, maar ook op de lange duur in dat van ons zelf. 
Dit platenboek bevat een speurtocht naar die natuurschatten, waar wij in het dagelijks leven overheen kijken, terwijl zij toch in onze naaste dagen omgeving te vinden zijn. Men hoeft er geen grote reizen voor te maken naar landen buiten Europa om ze te ontdekken. Zij liggen voor het grijpen rondom ons huis en in de tuin, in straten en op pleinen, in parken en plantsoenen, langs veldwegen en spoorbanen, op akkers en weilanden, aan slootkanten en op rivieroevers en zelfs op stortplaatsen en fabrieksterreinen, en bij afgravingen. 
Het boek wil ook een pleidooi zijn voor het behouden van de natuur en het landschap, waarin wij geboren zijn en die wij aan de na ons komende generaties moeten doorgeven. 
Een groot deel van Nederland is gekenmerkt door vlak liggende landerijen, waterrijkdom, wijde horizonten en wolkenluchten. In de loop van vele eeuwen heeft de natuur zich aan deze omstandigheden aangepast. Het is juist het gezamenlijk naast elkaar voorkomen van bepaalde soorten planten en dieren, waardoor de flora en fauna in deze lage landen zo bijzonder zijn. Maar in ons dicht bevolkte land blijft er voor de vrije natuur als maar minder ruimte over, terwijl de resten ervan steeds meer door ons beïnvloed worden, waardoor bijzondere planten en dieren moeten verdwijnen. Wat echter eenmaal verloren is gegaan komt nooit meer terug. De in de laatste decennia verdwenen soorten hadden elk een geschiedenis van vele eeuwen nodig gehad voor hun ontstaan en verspreiding. Planten en dieren in een bepaald milieu zijn op elkaar afgestemd. Zij vormen een voedsel web, een natuurlijk netwerk, waarin eten en gegeten worden, geboorte en dood, elkaar opvolgen in een afwisseling die zonder menselijk ingrijpen eeuwig door zou kunnen gaan.

Extra informatie

Gewicht 1618 g
Afmetingen 303 × 242 × 21 mm
Staat

Gelezen