Prisma-gids voor de sociale wetten – W. A. F. Leenaerts, Drs. A. M. J. M. Panis, F. A. van den Hout

1.50

1 op voorraad

SKU: 15100514421108-K-02-A-05-05 Categorieën: , ,

Beschrijving

ISBN/EAN: 15100514421108
Jaartal: 1965
Auteur(s): W. A. F. Leenaerts, Drs. A. M. J. M. Panis, D. A. van den Hout
Genre: Studie, advies, hulp en training, geschiedenis, maatschappij
Aantal bladzijden: 126
Uitgave: paperback
Uitgever: Prisma-Boeken, Utrecht
Afmetingen: 180 x 109 x 12 mm
Gewicht: 126 g + 40 g (verpakking) = 166 g
Loc: K-02-A-05-05 (1)

Prisma-gids voor de sociale wetten – W. A. F. Leenaerts, Drs. A. M. J. M. Panis, F. A. van den Hout

Beschrijving:
De snelheid waarmee in de naoorlogse jaren het gebouw van de sociale wetgeving in Nederland werd vernieuwd en uitgebreid, leidde er toe dat de gewone burger, tot wiens welzijn dat gebouw moet dienen, nauwelijks de tijd kreeg er de weg in te leren kennen. Heel die structuur van wetten, voorzieningen en regelingen, die er allemaal op gericht zijn de enkeling en zekere ‘geborgenheid’ te bieden en hem een door de gemeenschap sterk gemaakte ruggensteun te geven in geval van tegenslag of nood, is voor de meeste mensen zo onoverzichtelijk dat maar weinigen een behoorlijk inzicht hebben in de mogelijkheden en de rechten waarop wij ons in bepaalde gevallen kunnen beroepen. Dit boek nu beoogt een gids te zijn voor ieder die wil weten wat er nu allemaal is ondergebracht in dat indrukwekkende ‘huis der sociale zekerheid’ Het is samengesteld door drie deskundigen, die ieder op hun gebied achtereenvolgens behandelen: de algemene sociale voorzieningen (de nieuwe algemene bijstandswet en allerlei speciale regelingen als die ten behoeve van beeldende kunstenaars, blinden, minder validen, kwesties als kostwinnersvergoedingen e.d.), De sociale verzekeringswetten (zoals de ziektewet) en de wetten op de arbeidsverhoudingen (ontslagrecht, collectieve overeenkomsten enz.) Samen omvatten deze drie sectoren het gehele terrein van wat wij aan sociale wetten kennen. Een register maakt het gebruik van deze gids des te gemakkelijker.

Extra informatie

Weight 166 g
Dimensions 180 x 109 x 12 mm
Staat

Gelezen