Sesam atlas bij de wereldgeschiedenis 1: Van prehistorie tot Franse revolutie

3.20

1 op voorraad

Artikelnummer: 21012113131107-K-01-E-04-05 Categorieën: , ,

Beschrijving

ISBN/EAN: 21012113131107
Auteur(s): Onbekend
Genre: Geschiedenis, Atlas
Uitgave: paperback
Aantal bladzijden: 287
Uitgever: Van Walraven B.V. Apeldoorn
1e Druk, Jaartal: 1985
Afmetingen: 174 x 112 x 13 mm
Gewicht: 204 g + 40 g (verpakking) = 244 g
Loc: K-01-E-04-05

Sesam atlas bij de wereldgeschiedenis 1: Van prehistorie tot Franse revolutie

Beschrijving:
Sesam Atlas bij de wereldgeschiedenis is niet een historische atlas in de gewone zin van het woord, maar een geheel nieuwe poging om de geschiedenis ‘zichtbaar’ te maken. Het grote aantal kaarten wijst al in deze richting. Het formaat van deze kaarten werd niet alleen bepaald door het formaat van het boekje, maar vooral door het streven naar een zo groot mogelijke duidelijkheid, de wens om slechts het essentiële te schetsen. Daarom zijn zoveel mogelijk niet ter zake doende details weggelaten. De veelheid van kaarten verschafte evenwel de mogelijkheid om aparte kaarten te wijden aan een veel groter aantal historische gebeurtenissen en processen dan wel gebruikelijk is. Maar er is meer. Sesam Atlas bij de Wereldgeschiedenis volstaat niet slechts met een groot aantal kaarten, maar plaatst naast de kaart telkens een tekst. Deze teksten hebben twee functies: zij verklaren de nevenstaande kaarten en vormen samen tevens een uitvoerig en gedetailleerd chronologisch overzicht van de wereldgeschiedenis, zodat een gebruiker, die wil worden ingelicht over een bepaald historisch gebeuren, ook krijgt voor de plaats die dit gebeuren heeft in het grote geheel van de geschiedenis. Zo vullen kaarten en teksten elkaar wederzijds aan. Sesam Atlas bij de Wereldgeschiedenis wil door deze zinvolle samenhang van kaarten en chronologische overzichten de lezer een nieuw hulpmiddel bieden, dat hem, snel en zakelijk, verantwoorde informatie verschaft over historische situatie en processen.

Schutblad beschreven!

Extra informatie

Gewicht 288 g
Afmetingen 175 × 112 × 13 mm
Staat

Gelezen