Tijdstudies in het bouwbedrijf – Dr. R.H. Bredero

2.50

1 op voorraad

Artikelnummer: 21070108551107-K-01-B-06-19 Categorieën: ,

Beschrijving

ISBN/EAN: 21070108551107
Auteur(s): Dr. R.H. Bredero
Genre: Studie
Uitgave: hardcover met stofomslag
Aantal bladzijden: 221
Uitgever: N. Samson N.V. Alphen a/d Rijn
1e Druk, Jaartal: 1964
Afmetingen: 273 x 208 x 23 mm
Gewicht: 958 g + 130 g (verpakking) = 1088 g
Loc: K-01-B-06-19

Tijdstudies in het bouwbedrijf – Dr. R.H. Bredero

Beschrijving:
Dit boek is na “Bedrijfsorganisatie in het bouwbedrijf” van dr. ir. A. Twijnstra de tweede uitgave in de serie “Praktische Bedrijfsorganisatie voor de bouwnijverheid” (zie achterflap). Het doel van deze uitgave wordt door de auteur in zijn voorwoord omschreven als, het komen tot een beter gebruik van arbeids- en machine-uren.”
“Tijdstudies in het bouwbedrijf” is een boek dat volledig geënt is op de problematiek van vandaag, maar dat zich daarenboven oriënteert op de perspectieven van morgen. Deze hedendaagse problematiek is dan bijvoorbeeld die van een uit historisch oogpunt unieke krapte op de arbeidsmarkt, als ook die van vele vormen van ingrijpende mechanisering en mechaniseringsmogelijkheden. Fenomenen als deze heeft de auteur grondig leren kennen in zijn functie van organisatieadviseur bij één van Nederlands grootste adviesbureaus voor bedrijfsorganisatie.
Uitvoerig wordt in dit boek uiteengezet hoe verantwoorde tijdnormen kunnen worden verkregen. De omwerking hiervan tot in de praktijk bruikbare calculatietijden wordt eveneens uitgebreid behandeld, zodat dit begrippen worden waarmee gewérkt kan worden, bv. bij de taakstelling, de organisatie van het werk, de planning en de voortgangscontrole. Hoewel de opzet van dit boek die is van een gedetailleerde, maar toch hanteerbaar blijvende handleiding voor het maken en praktisch toepassen van tijdstudies in het bouwbedrijf, is ook de bruikbaarheid van deze uitgave bij het bouw onderwijs in het oog gehouden. Hierdoor is tevens ideaal studiemateriaal ontstaan voor HTS-ers en technische studenten. Zo is bijvoorbeeld achter in het boek een aantal opgaven opgenomen, die bedoeld zijn als een training in het hanteren van de in het boek behandelde stof. Al met al een boek van groot belang voor de bouwnijverheid.
Toepassing van bedrijfsorganisatorische kennis bij de realisering van bouwwerken wordt in de laatste jaren door bouwers en architecten steeds meer als een noodzakelijk hulpmiddel gezien. De moderne bedrijfsvoering in het bouwbedrijf is een nog betrekkelijk jonge wetenschap.
De serie Praktische bedrijfsorganisatie voor de bouwnijverheid nu beoogt de resultaten van deze wetenschap te publiceren in een vorm die hen direct toegankelijk maakt voor de man van de praktijk, ter bevordering van kennisoverdracht in ruime mate en op verantwoorde wijze.
Bedrijfsorganisatie is immers niet alleen een eis voor het individuele bedrijf, maar dient ook een maatschappelijk belang van de eerste orde: met de beschikbare middelen te komen tot een zo groot mogelijk bouwproduktie.
De Stichting Raad van Bestuur Bouwbedrijf verleent dan ook daadwerkelijke en volledige medewerking aan deze serie publikaties, ten dienste van aannemers, architecten, overheidsdiensten en opdrachtgevers.
De serie is bedoeld voor de praktijk, voor zelfstudie en voor het middelbaar en voortgezet onderwijs ten behoeve van het bouwbedrijf.

Extra informatie

Gewicht 1088 g
Afmetingen 273 × 202 × 23 mm
Staat

Gelezen